Начало > Образование за ненасилие > Какво е образование за ненасилие?

Какво е образование за ненасилие?

понеделник 7ми октомври 2013, от admin

Агресията в този свят все по-често се проявява в училище. Ежедневно милиони деца страдат, заради това, че другите съзнателно ги подлагат на физически, психически и емоционален тормоз. Затова много от правителствените власти в различните държави се опитват да повлияят на поведението на младежи, проявяващи насилнически склонности, за да се избегнат бъдещи по-сериозни проблеми. Затова във училищата се назначават училищни психолози, педагози и други лица, които помагат на учениците да се справят с определени трудности в поведението си.

Съществуват движения и организации, които са приели принцип на ненасилие. Това е възглед или начин на живот, който изключва употребата на насилие за постигането на дадени цели. Като се има предвид насилие, не се включва само употребата на физическа сила, а също обидни думи, пренебрежителен тон или предразсъдъци.

Тъй като насилието в училище е твърде разпространено, се създават и неправителствени асоциации, чиято цел е да обучат учителите, треньорите и другите служители в образователната система да внедряват в децата принципи, които да ги ръководят в един живот на уважение и разбиране на другите. Много от тези организации се стремят да покажат на практика как може да се живее без насилие, в свят, в който то изобилства. Те твърдят, че не искат да изкоренят гнева, а да помогнат за неговото навременно овладяване и трансформоране в креативност. Затова например се организират спортни програми, които съдържат в себе си не само състезания или упражнения, но и нравствени уроци, които имат за цел да подпомогнат децата да се стремят да живеят по мирен начин. Асоциациите се стремят да достигнат до колкото се може повече деца, затова имат сайтове, правят различни мероприятия, представителите им отиват в училищата, за да популяризират идеите си.

В Интернет може да се намери доста информация за желаещите да научат повече за тези асоциации, за техните цели, представители и центрове, а също може да се проследи историята им.