Начало > Образование за ненасилие > Образователната програма на ЮНЕСКО за ненасилие

Образователната програма на ЮНЕСКО за ненасилие

сряда 9ти октомври 2013, от admin

Заради нарастващото насилие между децата на училищна възраст, ЮНЕСКО предлага програма, която да помогне на учителите успешно да прилагат принципа на ненасилие в практиката си като педагози. Според организацията, защитаваща правата на децата по целия свят, това е наложително, защото като преподаватели, те дават пример на учениците си как да се справят с трудностите без да използват нараняващи действия, думи или други подобни неща. Затова в официалния сайт на ЮНЕСКО могат да бъдат намерени няколко основни пункта.

Едно основно положение е учителите да научат децата да знаят докъде се простират правата им, на отговорност и лоялност. Така ще се научат да не създават излишно напрежение, като насрояват на своето и ще могат да проявяват толерантност. Те трябва да знаят как да живеят заедно, като уважават различията и сходствата помежду си. Учителите могат да им помогнат да се учат едно от друго въз основа на диалог и разбирателство, независещо от културната принадлежност. Важно умение е да успяват да намират градивни начини, чрез които да минават през предизвикателствата, като размишляват върху поведението си и как то засяга другите. Ролята на преподавателя се изразява и в поставянето на ценности като: самостоятелност, отговорноср, работа в екип, креативност и солидарност. По този начин учителят ще позволи на децата заедно да си създадат общ идеал за мир. Според програмата на ЮНЕСКО училището трябва на осигурява пространство за диалог, свободно споделяне и активен обществен живот.

За да придобие реални измерения образованието за ненасилие в програмата на ЮНЕСКО, ще бъде проект, който ше залегне във всички аспекти на училищното обучение. То ще оказва влияние на вземането на организационни и дисциплинарни решения. Преподавателите ще бъдат екип, който да работи в полза на популяризирането на този начин на живот.
Като организация, популяризираща ненасилието, ЮНЕСКО препоръчва методи, които помагат за самообучение чрез педагогически игри и други способи, като дейности извършвани онлайн.